Obračun zarada

Za pravno lice zarade predstavljaju jedan on najvećih i najizdašnijih troškova. Prilikom obračuna zarade, računovođe moraju da se vode setom zakona, podzakonskih akata i vrlo često zakonskih izmena, što čini ovi granu računovodstva veoma kompleksnom i odgovornom.

S obzirom da porezi i doprinosi predstavljaju značajan prihod države, knjigovodstvene agencije i pravna lica su vrlo često predmet poreske kontrole. Takođe treba napomenuti da su ljudski resursi najznačajniji resurs svake kompanije, stoga u koliko vodite računa o načinu obračuna zarade, vi na isti način vodite računa o zadovoljstvu vaših zaposlenih.

Zbog toga, pravna lica se često opredeljuju da obračun zarade povere stručnim licima i proverenim računovodstvenim softverima. Naš softver predstavlja savršeno idejno rešenje koje ne samo da će olakšati obračun zarada nego i obezbediti vam kvalitet pri radu.
Zakon o radu uređuje radne odnose i zaradu zaposlenih. U skladu sa ovim zakonom, zaradu čini obavljeni rad i vreme provedeno na poslu. Takođe, zarada može biti određena na osnovu poslovnog uspeha poslodavca i druga primanja po osnovu radnog odnosa.

Prema zakonu o radu, smatraju se sva primanja iz radnog odnosa osim sledećih: 

 • Učešće zaposlenog u ostvarenoj dobiti
 • Korišćenje i upotreba sredstava za rad zaposlenog, kao i naknada troškova za njihovu upotrebu. 
 • Službena putovanja u inostranstvu i zemlji kao i odlazak i dolazak na posao.
 • Ishrana, smeštaj i boravak na terenu. 

Naš program je u potpunosti automatizovan da vrši obračun plate. Pored poreza poslodavci u Srbiji su dužni da na određen način obračunavaju u uplaćuju doprinose za obavezno socijalno osiguranje. 

 • Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, 25,5%
 • Obavezno zdravstveno osiguranje, 10,3%
 • Osiguranje za nezaposlenost, 0,7

Kako se obračunava zarada? Naš softver vam pruža sledeće usluge: 

  • Obračun zarada za lica zaposlena kod domaćeg pravnog lica.
  • Obračun zarada za lica koja su upućena na rad u Srbiji. 
  • Obračun zarada van radnog odnosa. 
  • Kadrovske usluge i administrativne aktivnosti. 
  • Porez na zaradu

Potpunosti automatizovan program sa već podešenim vrednostima

Treba napomenuti da je nas softver u potpunosti automatizovan program sa već podešenim vrednostima. Mi aktivno pratimo sve promene vezane za zakon o radu. U svakom momentu možete dobiti pomoć naših developer koji će podesiti modul prema vašim potrebama ili potrebnim zakonskim izmenama.

Takođe možete potražiti mnogobrojne tutorijale na našem portalu koji do detalja objašnjavaju upotrebu modula. Kontaktirajte nas u najkraćem mogućem roku i unapredite vaše poslovanje.

Vaš biznis je u  pravim rukama!

Pošaljite nam Email

Zatražite ponudu i rezervišite termin na telefon