Osnovna sredstva knjiženje

Jedan od najčešćih načina da uvećate vrednost vaše kompanije ili preduzeća je da povećate vrednost osnovnih sredstava. Kupovina se odvija na veoma jednostavan način. Pre svega, vi treba da obezbedite finansije, poručite osnovno sredstvo od dobavljača i platite fakturu.
Knjiženje osnovnog sredstva će se razlikovati od toga da li kupujete već korišćeno ili novo osnovno sredstvo. U većini slučajeva, vi možete da nabavite novo osnovno sredstvo, koje možete direktno da stavite u funkciju. Tada, knjiženje obavljate direktno na kontima osnovnih sredstava uz stvaranje obaveza prema dobavljačima.

Osnovna sredstva knjiženje – kupovina novih

Često se može desiti da kupljeno osnovno sredstvo ne možemo odmah da koristimo, već ga je prvo potrebno dograditi ili montirati. U tom slučaju, mi imamo troškove prevoza, osiguranja i verovatno lične troškove.

Sad osnovna sredstva knjižimo na malo drugačiji način, a to sa dodatim troškovima stavljanja u funkciju. Vaša je obaveza da osnovna sredstva knjižite po nabavnoj ceni, a u nabavnu cenu pored fakture ulaze i svi oni troškovi koje smo malo pre spomenuli, odnosno, troškovi stavljanja u promet. Ti troškovi mogu biti osiguranje, dogradnja, adaptacija, montaža, istovar, utovar, prevoz i dr.

Kada imate ovakav slučaj, nabavnu vrednost osnovnog sredstva formirate na računu 026 – osnovna sredstva u pripremi. Na drugoj strani računa, vi knjižite ukupne troškove nabavke kao i fakturnu vrednost osnovnog sredstva. Samo onda kada se nabavka završi , gasite ovaj račun i na njemu se nalazi formirana nabavna vrednost osnovnog sredstva.

Osnovna sredstva preduzeća – kupovina polovnih

Pravna lica imaju mogućnost da kupe i polovana osnovna sredstva, nešto što je već korišćeno. U ovom slučaju, vi morate da znate njihovu kupovnu i nabavnu vrednost. Nabavna vrednost se formira kod dobavljača dok je kupovna vrednost ona kojom smo platili osnovno sredstvo.

Kada vršite ovaj tip knjiženja, potrebno je da zadržite prvobitnu nabavnu vrednost. Ako bismo knjižili po kupovnoj vrednosti, onda bi se stekao utisak da smo kupilo novo osnovno sredstvo i ne bismo imali otpisanu vrednost. To naravno ne bi bilo ispravno na taj način bismo povredili bruto princip balansiranja.

Zbog svega navedenog, na račun osnovnih sredstava unosimo samo prvobitnu nabavnu vrednost. Ki Soft poseduje poseban modul za knjiženje osnovnih sredstava i na jednostavan način vi možete da izvršite i knjiženje prodaje osnovnih sredstava.

Za vas smo pripremili i tutorijale i objašnjenja koja možete pronaći na našem portalu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, slobodno nas kontaktirajte, tu smo da vam izađemo u susret i rešimo svaku vašu nedoumicu.

Vaš biznis je u  pravim rukama!

Pošaljite nam Email

Zatražite ponudu i rezervišite termin na telefon